Wij zijn
Metaobjects

Hoe we zijn geworden wie we zijn.

Metaobjects is in de jaren 90 gestart als ICT technologiebedrijf. Begin deze eeuw is de focus verlegd naar het ontwikkelen van eindoplossingen gebaseerd op een eigen ontwikkeld technologisch platform waarmee Metaobjects haar oplossingen bouwt. Samen met gemeenten werden applicaties ontwikkeld om onderwijs, jeugdhulp en -zorg slagvaardig te organiseren. Eind 2003 zijn modules voor leerplicht, Doorstroompunt en later voor leerlingenvervoer, geïntroduceerd en werd de eerste stap gezet naar informatieportalen voor burgers. Vervolgens zijn verschillende IT-oplossingen ontwikkeld om allerlei gegevens in systemen en databases te kunnen koppelen en daarmee efficiënt en doelgericht werken mogelijk te maken.

Op dit moment is Metaobjects één van de best gespecialiseerde leveranciers van software voor toepassing in het sociale domein aan gemeenten en hulp- en zorgverleners. Samen met een slagvaardig team van circa 10 specialisten met kennis en ervaring in het sociale domein en ICT maken we gebruiksvriendelijke en doelgerichte oplossingen op maat. Bovendien beschikken we over een netwerk van professionals en partners die daar waar nodig ingezet worden. Wij willen een betrokken partner zijn die in samenwerking met opdrachtgevers flexibele en efficiënte ICT-oplossingen levert voor professionals werkzaam in het sociale domein.

Samen maken we het verschil

Metaobjects ontzorgt gemeenten en zorg- en hulpverleners als partner op het gebied van webportalen, volg- en integratiesystemen. Om de beste oplossing voor uw situatie te vinden, doorlopen we samen met u drie stappen.

01
Inventarisatie

Stap 1 heeft als doel om uw (toekomstige) eisen en wensen met betrekking tot administreren en rapporteren goed in beeld te krijgen. Gezamenlijk met u inventariseren onze experts de behoeften, werkprocessen en samenwerkingen tussen de verschillende ketenpartners in het sociale domein.

02
Configuratie

In stap 2 stellen we de eisen op voor de administratie en werkprocessen en maken we de doorvertaling naar de software applicaties en modules. Op basis van onze kennis en ervaring worden de verschillende modules geselecteerd en geconfigureerd, zodat ze naadloos aansluiten op uw doelen en werkprocessen.

03
Acceptatie

Tijdens stap 3 zorgen we voor 100% acceptatie van de (nieuwe) werkwijze en software tools. Van eerste idee tot invoering worden alle belanghebbenden zoals gebruikers, management, IT en ketenpartners betrokken. Tijdens de invoering worden gebruikers getraind om snel en eenvoudig de modules te kunnen gebruiken. Elke module wordt besproken en geoefend, zodat gebruikers hier zelfstandig mee kunnen werken. Uiteraard is de helpdesk telefonisch en per email bereikbaar voor ondersteuning na de invoering.

Wie traint komt verder

Software applicaties en modules worden pas nuttig als je weet hoe je ze moet gebruiken. Voor gebruikers en applicatiebeheerders van gemeenten, zorg- en hulpverleners hebben we verscheidene trainingen en cursussen gemaakt. Alle trainingen en cursussen worden ook, indien gewenst, op maat gemaakt en gegeven.

Gebruikerstraining

Alle nieuwe gebruikers krijgen een algemene training om de modules in hun dagelijkse werkzaamheden te gebruiken.

Applicatiebeheerderstraining

Er zijn speciale verdiepingstrainingen voor applicatiebeheerders waarin dieper wordt ingegaan op de technische mogelijkheden van de applicaties en modules.

Verslagcursussen

Dit betreft een aantal cursussen speciaal voor het maken van een jaarverslag, rapporten en overzichten.

Opfriscursus

Mocht je niet meer precies weten hoe de modules werken dan kun je meedoen met de opfriscursus.