Jeugdvolgsysteem

Clientvolgsystemen

Oplossing voor leerplicht, vroegtijdig schoolverlaters en leerlingvervoer

Voor dossier administratie van leerplichtconsulenten, doorstroomcoaches, medewerkers leerlingenvervoer, inburgeringsconsulenten, medewerkers sociaal domein, medewerkers openbare orde en veiligheid, medewerkers VVE.

JVS biedt professionals van gemeenten de mogelijkheid tot het administreren van dossiers van cliënten in een gebruiksvriendelijk systeem. Het is ingericht op een efficiënte workflow en eenvoudige manier van werken. Daarmee geeft het de professional de ruimte om te doen wat er werkelijk toe doet: het helpen van clienten. JVS biedt alle functionaliteiten die professionals nodig hebben om hun focus te behouden: overzichtelijke dashboards, een-druk-op-de-knop rapportages, geautomatiseerde workflow, automatische reminders en mailen vanuit de applicatie.

Leerplicht

De leerplicht module biedt alles om een correcte, duidelijke, eenvoudige en gebruiksvriendelijke registratie van alle informatie die voor de uitvoering van de wettelijke taken m.b.t. de leerplicht verplicht en gewenst is. De module geeft de gebruiker een duidelijk inzicht in de werkvoorraad en biedt een veelvoud aan rapportages en filtermogelijkheden. De hoge mate van automatisering schept ruimte die aan de cliënten besteed kan worden. De verwerking van politiegegevens conform Wpg is geborgd.

Vroegtijding schoolverlaters

Voor het uitvoeren van de wettelijke Doorstroompunt taken bieden we de VSV module. Deze module voor de doelgroep 18 tot 23 biedt alle mogelijkheden om op een gebruiksvriendelijke manier de doelgroep te kunnen bedienen en te monitoren. Risicogroepen worden duidelijk in beeld gebracht en kunnen in de tijd worden gevolgd. Het signaleren van VSV kan geheel geautomatiseerd worden.

MOOV
Oplossing voor openbare orde en veiligheid

Voor de registratie van zaken m.b.t. Openbare Orde en Veiligheid bieden we een module waarin we de casussen op een veilige en overzichtelijke manier kunnen registreren, conform de eisen uit AVG en Wpg. De module bevat koppelingen met o.a. BRP en BAG.

Leerlingenvervoer
Behoud het overzicht

De Leerlingenvervoer module helpt de gemeente met het verwerken van de aanvraag, de besluitvorming en het maken van de leerlingenvervoerbeschikking. Aanvragen worden efficiënt verwerkt, al dan niet geautomatiseerd met een formulieren koppeling, en tijdens de uitvoering automatisch heropend als de werkelijkheid daar aanleiding voor geeft. Een koppeling met de financiële administratie en vervoersplanning maakt dubbele invoer overbodig.

MOOI
Oplossing voor inburgering

Om aan de gemeentelijke inburgeringsplicht te kunnen voldoen hebben gemeenten een applicatie nodig waarin het hele proces van warme overdracht door het COA, via de Brede Intake en het Persoonlijke Inburgeringsplan (PIP), kan worden geregistreerd en gemonitord. Van daaruit is alle relevante beleidsinformatie en zijn de wettelijke verplichtingen in de vorm van rapportages te downloaden. Het doel is een optimale begeleiding waarbij de software ondersteunend werkt, in de juiste leerroute én op de juiste domeinen gericht. Niet elke inburgeraar heeft immers dezelfde begeleiding nodig.

VVE
Oplossing voor Voor-en vroegschoolse educatie

De module VVE maakt het mogelijk alles rondom de voor- en vroegschoolse educatie te kunnen verwerken en monitoren. Het biedt kinderopvangorganisaties en consultatiebureaus de mogelijkheid hun gegevens te importeren en biedt de gemeente de mogelijkheid deze gegevens te monitoren en op een heldere en eenvoudige manier verantwoording te kunnen afleggen.

Arrangeren
Oplossing voor toeleiding

De module Arrangeren wordt door verschillende organisaties gebruikt door o.a. jeugdconsulenten, gezinscoaches en toegangsteams (zoals sociale wijkteams). Deze beoordelen de meldingen voor ondersteuning of zorg die zijn binnengekomen. De module faciliteert bij het registreren van meldingen en maken van plannen voor gezin en individu. Middels op maat ingerichte dashboards en processen ondersteunen we de methodiek die u voor de Toeleiding gebruikt en wordt de regisseur (hulpverlener) ondersteund bij het opstellen van één plan per gezin.

Koppelingen

We kunnen het gebruikersgemak van onze applicaties verhogen door een slimme toepassing van diverse modules. Afhankelijk van de toepassing bieden we koppelingen met verschillende zaaksystemen, verwijsindex, Office 365, CORV, BI applicaties, koppeling met BRP, een module archiveren (conform NEN-ISO 16175 certificering), een SUWI import via het Inlichtingenbureau en een eigen formulieren website waarmee aanvraagformulieren van burgers kunnen worden gekoppeld aan de applicatie.

Arrangeren

Overzicht van de Arrangeren module

Pijltje
Nieuwsgierig?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?