Applicaties
die doen wat ze moeten doen

en dat op een prettige manier

Metaobjects
is een deskundige, kritische partner

die indruk maakt door de manier waarop de zaken worden aangepakt.

Een implementatie project

dat voelt als een warme deken

De problemen van de burger

worden effectiever opgelost

Voor mensen die meedoen

Wij geloven in een maatschappij waarin iedereen mee moet kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Voor mensen die meedoen

Sommige mensen hebben behoefte aan wat extra ondersteuning op het gebied van werk & inkomen, welzijn, opvoeding en scholing. Wij ondersteunen gemeenten, regionale meld- en coördinatiepunten en zorg- en hulpverleners in het doelgericht uitvoeren van hun zorgplicht. Dat doen we door slimme ICT-oplossingen die helpen om mensen, organisaties en disciplines met elkaar te verbinden. Hierdoor kan hulp en zorg gerichter, efficiënter en vaak eerder worden ingezet. Zo kan iedereen mee doen.

Software die altijd past

Metaobjects is een leverancier gespecialiseerd in ICT oplossingen voor toepassingen in het sociale domein.

Software die altijd past

Jarenlange werkervaring en kennis van werkprocessen in het sociale domein gecombineerd met de laatste kennis van informatietechnologie, resulteert in applicaties die zeer pragmatisch en gebruiksvriendelijk zijn. MetaPortaal, MetaVolg en MetaKnooppunt zijn opgebouwd uit verschillende modules die naar behoefte als puzzelstukjes kunnen worden ingezet. Samen met u bepalen we hoe de puzzel er voor u uitziet. Nieuwe ontwikkelingen worden continue gevolgd. Verbeteringen in de software komen voor alle gebruikers beschikbaar. Alle applicaties worden aangeboden als software as a service (SaaS) model (toegankelijk via internet) en dat zorgt voor hoge flexibiliteit en de laagste totale kosten.

Slagvaardige aanpak

Gezamenlijk met u inventariseren onze experts de behoeften, werkprocessen en de samenwerkingen tussen de verschillende belanghebbenden in het sociale domein.

Slagvaardige aanpak

Daarna worden op basis van onze kennis en ervaring de verschillende applicaties en modules geselecteerd en geconfigureerd om aan te sluiten bij uw doelen en werkprocessen. Tijdens de invoering worden de gebruikers getraind om snel en eenvoudig de modules te kunnen gebruiken. Van eerste idee tot uitvoering worden alle belanghebbenden zoals gebruikers, management, IT'ers en ketenpartners betrokken, zodat zorg- en hulpverlening met de Metaobjects modules doelgericht en efficiënt worden georganiseerd.

Kennis + kunde = bruikbare oplossing

We hebben jarenlange kennis en ervaring over de werkprocessen, de manier van rapporteren en hoe de administratie opereert. We kunnen u dan ook helpen met het optimaliseren van uw werkprocessen ook als deze uw eigen organisatie overstijgen. We weten welke behoeften en eisen ketenpartners hebben en hoe er wordt samengewerkt. Hierdoor zijn we in staat om uw wensen en behoeften te vertalen in gebruiksvriendelijke software oplossingen die efficiënt en doelgericht de beleids-, zorg- en hulpprofessional ondersteunen.

Maatwerk is standaard

Wij vinden dat een software oplossing moet aansluiten bij uw situatie en niet andersom. Elke situatie is net even anders. Daarom zijn de applicaties opgebouwd als een puzzel. Samen met u selecteren we welke puzzelstukjes het beste passen bij uw situatie. Dat is maatwerk. De hoge configureerbaarheid maakt het mogelijk om de modules perfect af te stemmen op uw werkprocessen en doelen. Dat betekent dat er geen aparte code hoeft te worden geschreven, zodat verbeteringen aan de software zonder problemen kunnen worden doorgevoerd. Zo wordt maatwerk standaard.

Beter 'safe' dan 'sorry'

Onze producten en modules zijn gebaseerd op de laatste informatietechnologie. Ze zijn standaard en flexibel door de hoge configureerbaarheid. Ze voldoen aan de veiligheidseisen van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en zijn te koppelen aan nagenoeg alle oplossingen en applicaties van de gemeente, zorgverleners en andere ketenpartners. Kortom, onze applicaties zijn veilig en betrouwbaar, ook bij koppeling met andere systemen.

Samen sterk

Metaobjects heeft een slagvaardige 3 stappen aanpak om gemeenten en zorg-en hulpverleners te ondersteunen. Gezamenlijk met u inventariseren onze experts de behoeften, werkprocessen en de samenwerkingen tussen de verschillende organisaties in het sociale domein. Op basis van onze kennis en ervaring worden de verschillende applicaties en modules geselecteerd en geconfigureerd om aan te sluiten bij uw doelen en werkprocessen. Voor een 100% acceptatie worden gebruikers uitgebreid getraind, zodat ze de software begrijpen en geheel zelfstandig kunnen gebruiken. Uiteraard kunt u altijd onze helpdesk telefonisch en per email benaderen voor hulp.

Hoge kwaliteit voor een betaalbare prijs

Als betrokken software leverancier kijken we verder dan de applicatie. We begrijpen dat budgetten beperkt zijn en doelmatig besteed moeten worden. Om tot de beste oplossing te komen, hebben we veel kennis van het sociale domein en onze ontwikkelaars zijn experts die gebruik maken van de nieuwste technologieën. De applicaties zijn opgebouwd uit verschillende modules die als puzzelstukjes in elkaar vallen, zodat het altijd past bij uw situatie. Onze 3 stappen aanpak zorgt voor acceptatie bij gebruikers en andere belanghebbenden. Volgens ons gaat het om het totale plaatje: een hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Wie gebruiken onze oplossingen?

Gemeente

Gemeenten hebben de taak om met steeds minder budget de hulp beter te organiseren.

RMC

Regionale meldcentra hebben een gemeente overstijgende rol. Voor de administratie en rapportage bent u afhankelijk van gemeenten en lokale of regionale hulp- en zorgverleners.

Zorg- en hulpverlening

Zorg- en hulpverleners hebben te maken met administratie, ontsluiting van informatie en het maken van rapportages.

Wat zijn onze oplossingen?

Metaobjects is een ICT leverancier gespecialiseerd in ICT oplossingen voor het sociale domein.

Alle applicaties zijn opgebouwd uit verschillende modules die naar behoefte kunnen worden ingezet en worden aangeboden via software as a service (SaaS) model (toegankelijke via internet), dat zorgt voor hoge flexibiliteit en de laagste kosten.

MEER OVER ONS
Pijltje
Nieuwsgierig?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?