Excellente
en gebruiksvriendelijke applicaties

voor het sociaal domein

Metaobjects
is een deskundige en betrokken partner

die indruk maakt met innovatieve en technisch hoogstaande software.

Een ervaren partner

die investeert in een langdurige relatie

Professionals ondersteunen

om de burger effectiever te helpen

Voor mensen die meedoen

Wij willen met onze slimme ICT oplossingen een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin elke burger meedoet.

Voor mensen die meedoen

Sommige mensen hebben behoefte aan extra ondersteuning op het gebied van onderwijs, opvoeding, inburgering, werk & inkomen, en vervoersvoorzieningen. Wij ondersteunen de professionals bij gemeenten en doorstroompunt regio’s in het doelgericht uitvoeren van hun wettelijke taken. Dat doen we met slimme ICT-oplossingen die de professionals helpen om zorg, hulp en interventie gericht, efficiënt en tijdig in te zetten voor de burgers. Zo kan iedereen meedoen.

Software die altijd past

Metaobjects is een leverancier gespecialiseerd in ICT oplossingen voor toepassingen in het sociale domein.

Software die altijd past

Jarenlange ervaring en inhoudelijke kennis van de disciplines in het sociaal domein, gecombineerd met up-to-date kennis van informatietechnologie, resulteert in applicaties die pragmatisch en gebruiksvriendelijk zijn. Onze software is opgebouwd uit verschillende modules die naar behoefte als puzzelstukjes kunnen worden ingezet, en is zeer flexibel in te richten. Samen met u bepalen we hoe de puzzel er voor u uitziet. Wij volgen de ontwikkelingen in de informatietechnologie op de voet en passen de software voortdurend aan. Door de verregaande automatiseringsmogelijkheden zorgen we ervoor dat voor u de totale kosten (TCO) de laagste in de markt zijn.

Slagvaardige aanpak

Samen met u gaan we aan de slag om de applicatie tijdig, volledig en conform uw eisen en wensen op te leveren.

Slagvaardige aanpak

Onze inzet is vanaf dag 1 gericht op een langdurige samenwerking. Die begint bij de implementatie, maar eindigt niet als de applicatie werkend is opgeleverd en de medewerkers opgeleid zijn. Op basis van de wensen van gebruikers en ontwikkelingen in de markt blijven we voortdurend de applicatie verbeteren.

Kennis + kunde is een bruikbare oplossing

We hebben jarenlange kennis van en ervaring met de inhoud van het vak, begrijpen uw werkwijze, en hoe u overzicht wilt creëren, en adviseren u in zaken die mogelijk slimmer kunnen door gebruik te maken van de nieuwste technieken. Hierdoor zijn we in staat om uw wensen en behoeften te vertalen in gebruiksvriendelijke software oplossingen die efficiënt en doelgericht de beleids-, zorg- en hulpprofessional ondersteunen.

Maatwerk is standaard

Wij vinden dat een software oplossing moet aansluiten bij uw situatie en niet andersom. Elke situatie is net even anders. Daarom zijn de applicaties opgebouwd als een puzzel. Samen met u selecteren we welke puzzelstukjes het beste passen bij uw situatie. Dat is maatwerk. De hoge configureerbaarheid maakt het mogelijk om de modules perfect af te stemmen op uw werkprocessen en doelen. Zo wordt maatwerk standaard.

Lange termijn relaties voor blijvend resultaat

De relatie stopt niet als de software is geïmplementeerd. Dan begint die pas. We zijn er als Metaobjects erg trots op dat we met onze afnemers stuk voor stuk een relatie voor de langere termijn hebben opgebouwd. Door goed te luisteren naar de wens achter de vraag die onze klanten ons stellen zijn we in staat gebleken om steeds beter te kunnen helpen. Dat geeft rust binnen de organisatie van onze klant en geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

ISO/NEN en extra bewustwording

We hechten veel waarde aan de veiligheid van uw data. We vinden het daarom dan ook vanzelfsprekend dat onze software zowel ISO 27001 als NEN 7510 gecertificeerd is. Wij stellen tools binnen onze software kosteloos ter beschikking die veilig werken bevorderen en we delen regelmatig tips om het werken met data veilig te houden. Ook wij als organisatie streven continue naar verbetering, wat blijkt uit onze ISO 9001 certificering.

AVG + WPG ook bij regio oplossingen

Uw data is bij ons in goede handen, maar dat alleen is niet voldoende. We zorgen er samen voor dat de juiste mensen toegang hebben tot hún processen zodat zij hun werk goed uit kunnen voeren. En minstens zo belangrijk, dat collega’s uit een ander team of van een andere organisatie die gegevens níet kunnen zien. Dat vraagt om een passende autorisatie. We zijn in staat om erg nauwkeurig te autoriseren. Dat maakt dat we de ideale partner zijn voor regionale- en multidisciplinaire samenwerkingen in één applicatie.

Ondersteuning van de automaat voor tijd- en kostenbesparing

Onze software herkent zelf situaties in de levensloop van cliënten waarin actie is vereist. Met onze automaten helpen we onze klanten om hun cliënten optimaal en efficiënt te ondersteunen. We zetten processen automatisch klaar voor de juiste medewerker en hangen daar de juiste standaardbrief aan. Het kan ook dat we processen automatisch afronden of dat we gebruikers helpen bij de termijnbewaking in hun casus. Dit alles is voor ons standaard binnen de implementatie.

Wie gebruiken onze oplossingen?

Gemeente

Gemeenten hebben de taak om met steeds minder budget de hulp beter te organiseren.

Doorstroompunt

Regionale meldcentra hebben een gemeente overstijgende rol. Voor de administratie en rapportage bent u afhankelijk van gemeenten en lokale of regionale hulp- en zorgverleners.

Zorg- en hulpverlening

Zorg- en hulpverleners hebben te maken met administratie, ontsluiting van informatie en het maken van rapportages.

Wat zijn onze oplossingen?

Metaobjects is een ICT leverancier gespecialiseerd in ICT oplossingen voor het sociale domein.

Alle applicaties zijn opgebouwd uit verschillende modules die naar behoefte kunnen worden ingezet en worden aangeboden via software as a service (SaaS) model (toegankelijke via internet), dat zorgt voor hoge flexibiliteit en de laagste kosten.

MEER OVER ONS
Pijltje
Nieuwsgierig?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?